La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Diumenge 5 (B) de Pasqua
Descarregar
Text de l'Evangeli (Jn 15,1-8): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater. Les sarments que no donen fruit, el Pare les talla, però les que donen fruit, les neteja perquè encara en donin més. Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu en mi, i jo estaré en vosaltres (...)».

Joan 15: la imatge del vi i del cep

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, la litúrgia ens condueix a Joan 15, tot introduint-nos una altra de les grans imatges del quart Evangeli: el vi (i els ceps). Els tres grans dons de la terra —pa, vi i oli— han esdevingut, juntament amb l'aigua, els elements sagramentals fonamentals de l'Església, en els quals els fruits de la creació es converteixen en vehicles (sagraments) de l'acció de Déu (la concessió de la gràcia).

Cadascun d'ells té característiques pròpies i, per això mateix, una diferent funció de signe. El vi representa la festa; permet l'home sentir la magnificència de la creació. El cep, com atribut cristològic, significa la unió indissoluble de Jesús amb els seus, que, per mitjà d'Ell i amb Ell, esdevenen tots "ceps", i que llur vocació és "romandre" al cep.

—Les paraules sobre el cep mostren el caràcter irrevocable del do concedit per Déu: en l'encarnació, Déu s'ha compromès amb Si mateix. Però, alhora, aquestes mateixes paraules reclamen la nostra resposta.