La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimarts 4 de Quaresma

Descarregar
Text de l'Evangeli (Jn 5,1-3.5-16): Un dia de festa dels jueus, Jesús pujà a Jerusalem. Hi havia a Jerusalem, vora la porta de les Ovelles, una piscina amb cinc pòrtics, anomenada Betzata en la llengua dels hebreus. Sota aquells pòrtics hi jeia una multitud de malalts: cecs, coixos, paralítics. Entre ells hi havia un home, invàlid feia trenta-vuit anys. Jesús, en veure'l ajagut i sabent que estava així des de feia molt de temps, li diu (...): «Aixeca't, pren la teva llitera i camina». A l'instant, aquell home va quedar curat, prengué la llitera i caminava. Aquell dia era dissabte (...). Per aquest motiu, perquè havia fet això en dissabte, començaren a oposar-se-li.

El quart Evangeli no procedeix del "gnosticisme"

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, meditant aquesta escena, analitzem l'origen del quart Evangeli, la peculiaritat del qual ha portat a la investigació crítica moderna a dubtar del seu caràcter "històric", tot considerant-lo una "reconstrucció teològica" tardana (posterior als Apòstols). Però alguns papirs del segle II, trobats a Egipte, demostraren que s'havia escrit ja en el segle I...

Alguns autors (Bultman...) afirmaren que les línies mestres del quart Evangeli procedien del "gnosticisme". La "gnosis", però, històricament, aparegué com a moviment espiritual no abans del finals del segle I. Finalment, la investigació sobre Joan ha confirmat que aquest Evangeli: 1r es basa en una coneixença extraordinàriament precisa del llocs i temps (propi d'algú perfectament familiaritzat amb la Palestina del temps de Jesús); 2n la seva argumentació parteix de l'Antic Testament, i està profundament arrelada en el judaisme de l'època.

—L'Evangeli de Joan ens diu, expressament, que es remunta fins a un testimoni ocular del Crucificat: "El qui ho ha vist, n'ha donat testimoniatge (...) i sap que diu la veritat, perquè vosaltres també cregueu" (Jn 19,35).