La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dilluns 5 (C) de Quaresma

Descarregar
Text de l'Evangeli (Jn 8,12-20): En aquell temps, Jesús tornà a adreçar la paraula als fariseus. Els digué: «Jo sóc la llum del món. El qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida» (...).

Relativisme. Subjectivisme. Individualisme

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui dia, la cultura actual, profundament marcada per un subjectivisme que desemboca molts cops en l'individualisme extrem o en el relativisme, impulsa els homes a esdevenir l'única mesura de si mateixos, perdent de vista altres objectius que no estiguin centrats en el seu propi jo, transformat en únic criteri de valoració de la realitat.

D'aquesta manera, l'home tendeix a replegar-se cada cop més en si mateix, a tancar-se en un microcosmos existencial asfixiant, en el que ja no tenen cabuda els grans ideals, oberts a la transcendència, a Déu. En canvi, l'home que no es deixa tancar en els estrets límits del seu propi egoisme és capaç d'una mirada autèntica envers els altres i la creació.

—Amb aquesta mirada, l'home pren consciència de la seva característica essencial de criatura en constant esdevenir, cridada a una creixença harmoniosa en totes les seves dimensions, començant precisament per la seva pròpia interioritat, per arribar a la realització plena del projecte que el Creador ha gravat en el seu ésser més profund.