La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dijous 21 de durant l'any

Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 24,42-51): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor (...). ¿Qui és el servent fidel i assenyat a qui l'amo ha confiat la gent de casa seva perquè els doni l'aliment al temps degut? Feliç aquell servent que l'amo, quan arriba, troba que ho fa així! Us asseguro que li confiarà tots els seus béns. Però si aquell servent era dolent i es deia: ‘El meu amo tarda’, i començava a pegar als seus companys, i se n'anava a menjar i beure amb els embriacs, vindrà l'amo (...) i li farà compartir la sort dels malvats. Allà hi haurà els plors i el cruixit de dents».

L'home: per a què és bo?

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui comença el "Discurs Escatològic" de Jesucrist i ens planteja el "ser o no ser" de la nostra vida: l'home no solament hauria de preguntar-se què vol, sinó més aviat per a què és bo i què pot aportar. Aleshores comprendria que la realització no jau en la comoditat, en el deixar-se portar, sinó en acceptar els reptes. Desconèixer aquesta realitat aboca al "plor i cruixit de dents".

No es pot arribar a esdevenir homes sense el domini de si, sense la renúncia, sens l'esforç per a patir amb paciència la tensió del que l'home hauria de ser. Precisament, el "plor i cruixit de dents" representa el perill del fracàs de l'ésser humà. En un món allunyat de Déu i, per tant, de l'amor, hom sent fred, fins al punt de provocar el cruixit de dents.

—Senyor, els vostres camins —d'amor— no són còmodes. Però jo no he estat creat per a la comoditat, sinó per a les coses grans, per al bé, per als altres, per a Vós.