La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Divendres 26 de durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 10,13-16): En aquell temps, Jesús digué: «Ai de tu Corazín! Ai de tu Betsaida! Que si a Tir i a Sidó s’haguessin fet els miracles que han esdevingut entre vosaltres, ja faria temps que, asseguts en cilici i cendra, haurien fet penitència. Ara bé, a Tir i a Sidó els serà més suportable el judici que a vosaltres (...)».

El respecte pel que és sagrat

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui el món occidental —particularment Europa— mereixeria potser la mateixa lamentació del Crist davant les poblacions de Corazín, Betsaida... Són societats que, havent conegut les obres de Jesucrist, ara no el reconeixen i, fins i tot, han arribat a perdre el sentit i el respecte pel sagrat.

És fonamental per a la convivència de les cultures el respecte envers allò que per als altres és sagrat (actitud que és lícit suposar també en qui no creu en Déu). Quan hom viola aquest respecte, es perd quelcom essencial d'una societat. A Occident es denuncia a qui deshonra la fe d'Israel o el Coran. En canvi, quan es tracta de Jesucrist i del que és sagrat per als cristians, aleshores la llibertat d'opinió apareix com el bé suprem (a costa de les burles contra allò cristià).

—Senyor, Autor de la pau, concediu a la nostra societat la vivència d'una llibertat (d'opinió) sempre respectuosa amb l'honor i la dignitat de l'altre.