La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dilluns 34 durant l'any

Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 21,1-4): En aquell temps, Jesús alçà la vista i veié gent rica que tirava les seves ofrenes a la sala del tresor. Va veure també una viuda molt pobra que hi tirava dues petites monedes de coure, i digué: «Us asseguro amb tota veritat que aquesta viuda pobra ha tirat més que tots els altres (...). Ella ha donat el que necessitava, tot el que tenia per a viure».

La santedat a la vida ordinària

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, la discreta ofrena de la viuda pobra "desvetlla" l'atenció de Jesús. Davant la seva mirada, els sants no són una exigua casta d'escollits, sinó una multitud innombrable: els reconeguts de forma oficial i també els batejats de tota època que s'han esforçat per complir la voluntat divina. De gran part d'ells —como ara el cas d'aquesta viuda— no coneixem ni el rostre ni el nom, però amb els ulls de la fe els veiem resplendir al firmament de Déu.

Contemplar el lluminós exemple dels sants suscita en nosaltres el gran desig de ser com ells, feliços de viure prop de Déu, en la gran família dels amics de Déu. Aquesta és la vocació de tots nosaltres, reafirmada amb vigoria pel Concili Vaticà II. Per a esdevenir sants no cal realitzar accions extraordinàries, ni posseir carismes excepcionals.

—Senyor, la santedat exigeix un esforç constant, però és possible per a tots, perquè —abans que una obra de l'home— és un do de la teva misericòrdia.