La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimarts 2 d'Advent

Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 18,12-14): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Què us sembla? Si un home té cent ovelles i se li n'esgarria una, ¿no deixa les noranta-nou a la muntanya i va a buscar l'esgarriada? I si l'arriba a trobar, us asseguro que té més alegria per aquesta ovella que per les noranta-nou que no s'havien esgarriat. Igualment, el vostre Pare del cel no vol que es perdi ni un de sol d'aquests petits».

L'Autor de la Sagrada Escriptura

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, bo i oint el Crist, captem quelcom més que paraules humanes: escoltant-les, entreveiem el "cor" de Déu. Paraules de Jesús; paraules redactades per Mateo; paraules d'abast diví. La Sagrada Escriptura no és simple literatura humana: ha sorgit en i des del subjecte viu del Poble de Déu en camí.

Tres subjectes interactuen entre si a la "Bíblia". 1r El grup d'autors als qui devem la redacció dels distints llibres que integren l'Escriptura. 2n Aquests autors no són escriptors autònoms, sinó que formen part del subjecte comú "Poble de Déu": parlen a partir d'ell i a ell s'adrecen, fins el punt que el Poble de Déu és "l'autor" de l'Escriptura. 3r Aquest Poble no és autosuficient, sinó que se sap guiat per Déu mateix que, en el fons, és qui parla a través dels homes i de llur humanitat.

—En el Poble de Déu —l'Església—, com subjecte viu de l'Escriptura, les paraules de la "Bíblia" són sempre una presència del Déu viu.