La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dijous 2 d'Advent
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 11,11-15): En aquell temps, Jesús deia a la gent: «En veritat us dic: no ha sorgit entre els nascuts de dones un que sigui més gran que Joan Baptista; però el més petit en el regne dels cels és més gran que ell (...). Perquè tots els Profetes i la Llei, profetitzaren fins a Joan Baptista; i si ho voleu entendre, ell és Elies, el qui ha de venir. El qui tingui orelles, que escolti».

Joan el Baptista: és el precursor de l'arribada de Déu mateix

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui apareix la figura de Joan arrelada profundament en l'Antic Testament. Joan el Baptista era un sacerdot, descendent de Zacaries —sacerdot de la classe d'Abies— i d'Isabel —provinent de la família sacerdotal d'Aaron—. En Joan el sacerdoci de l'Antiga Aliança es dirigeix envers Jesús.

La missió de Joan és interpretada en base a la figura d'Elies: ell no és Elies, però ve amb l'esperit i la força del gran profeta. Joan acompleix en la seva missió també l'expectativa de què Elies tornaria, purificaria i alleugeria el poble de Déu; el prepararia per a la vinguda del Senyor. Amb això se l'inclou, d'una banda, en la categoria dels profetes, malgrat que, d'una altra banda, simultàniament se l'exalça per damunt d'ella, perquè l'Elies que és a punt de tornar és el precursor de l'arribada de Déu mateix.

—Així, en aquests texts es posa tàcitament la figura de Jesús, la seva arribada, en el mateix pla que l'arribada del propi Déu.