La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: 29 de Maig: Sant Pau VI, papa

Text de l'Evangeli (Mt 16,13-19): Jesús li va dir: «Feliç de tu, Simó, fill de Jonàs: això no t'ho han revelat els homes, sinó el meu Pare del cel! I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església, i les forces del reialme de la mort no la podran dominar. Et donaré les claus del Regne del cel; tot allò que lliguis a la terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra quedarà deslligat al cel».

Sant Pau VI, papa (1897-1978)

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos del Papa Francesc)
(Città del Vaticano, Vaticà)

Avui ens vénen a la ment les paraules amb què sant Pau VI instituí el Sínode dels Bisbes: «Després d’haver observat atentament els signes dels temps, nosaltres ens esforcem per adaptar els mètodes d’apostolat a les múltiples necessitats del nostre temps i a les noves condicions de la societat». Bo i contemplant aquest gran papa, aquest cristià compromès, aquest apòstol incansable, davant de Déu avui no podem més que dir una paraula tan senzilla com sincera i important: Gràcies! Gràcies pel teu humil i profètic testimoni d’amor al Crist i a la seva Església.

El Papa Montini fou el gran timoner del Concili Vaticà II. En la seva humilitat resplendeix la grandesa de sant Pau VI que, en el moment en què estava sorgint una societat secularitzada i hostil, sabé conduir amb saviesa i amb visió de futur —i potser en solitari— el timó de la barca de Pere sense perdre mai l’alegria i la fe en el Senyor.

—«Oh Déu, font de la vida, que en el teu servent, sant Pau VI, papa, heu revelat el misteri de la pau i la felicitat, feu que, il·luminats pel seu exemple, reconeguem en el vostre Fill Jesucrist l’únic Redemptor de l’home».