La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: 15 de Juliol: Sant Bonaventura, bisbe i doctor de l'Església

Text de l'Evangeli (Mt 23,8-12): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres no us feu dir “rabí”, perquè de mestre només en teniu un, i tots vosaltres sou germans (...). El més important d'entre vosaltres, que es faci el vostre servidor. El qui s'enalteixi serà humiliat, però el qui s'humiliï serà enaltit».

Sant Bonaventura, bisbe i doctor de l'Església (1217-1274)

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI)
(Città del Vaticano, Vaticà)

Avui celebrem sant Bonaventura. Fascinat pel testimoniatge de fervor i radicalitat evangèliques dels Fra Menors, Giovanni da Fidanza sol·licità ser acollit en la gran família dels deixebles de Francesc. Al voltant de l’any 1243, Giovanni es vestí l’hàbit franciscà i prengué el nom de Bonaventura. Tot seguit fou destinat als estudis i es matriculà a la Facultat de Teologia de la Universitat de París.

És significatiu recordar el títol de la tesi que defensà per a ser habilitat a l’ensenyament de teologia: “Qüestions sobre el coneixement del Crist”. Tot el seu pensament fou profundament cristocèntric. El 1257, Bonaventura fou oficialment reconegut com doctor i mestre de la universitat parisina. Nogensmenys, hagué de renunciar a aquest prestigiós càrrec perquè en aquell mateix any el capítol general de l’Ordre l’escollí com a ministre general. Desenvolupà aquest encàrrec durant disset anys amb saviesa i entrega.

—En 1273 la vida de sant Bonaventura conegué un altre canvi. El Papa Gregori X el volgué consagrar bisbe i nombrar-lo cardenal. Li demanà també que preparés un importantíssim esdeveniment eclesial: el II Concili Ecumènic de Lió, el qual tenia com a objectiu restablir la comunió entre l’Església llatina i la grega. Es dedicà a aquesta tasca amb diligència, però no arribà a veure la conclusió d’aquesta assemblea ecumènica perquè morí durant la seva celebració.