La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

2 d'Octubre: Els sants Àngels de la Guarda

Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 18,1-5.10): En una ocasió, (...) Jesús va cridar un infant, el posà enmig d'ells i digué: «(...) Mireu de no menysprear cap d'aquests petits, perquè us asseguro que en el cel els seus àngels veuen constantment cara a cara el meu Pare celestial».

Els sants Àngels de la Guarda

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Sant Joan Pau II) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui celebrem la memòria dels Àngels Custodis. L’Església, il·luminada per la llum que prové de la Sagrada Escriptura, ha professat al llarg dels segles la veritat sobre l’existència dels àngels com a éssers purament espirituals, creats per Déu. Estan dotats d’intel·ligència i de lliure voluntat, com l’home però en grau superior a ell. El àngels, doncs, són éssers personals i, com a tals, també ells són “imatge i semblança” de Déu.

L’Església, cada dia i cada hora, en el món sencer, abans de començar la plegària eucarística en el cor de la Santa Missa, apel·la “els Àngels i els Arcàngels” per a cantar la glòria de Déu tres vegades sant, unint-se així a aquells primers adoradors de Déu, en el culte i en l’amorós coneixement del misteri inefable de llur santedat.

—L’Església creu i ensenya, tot basant-se en la Sagrada Escriptura, que la tasca dels àngels bons és la protecció dels homes i la sol·licitud per la seva salvació. Els “Fets dels Apòstols” ens fan conèixer especialment alguns episodis que testimoniegen la sol·licitud dels àngels envers l’home i la seva salvació.