La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Text de l'Evangeli (Lc 10,17-24): En aquell temps, (...) Jesús, exultà en l’Esperit Sant, i digué: «Et dono gràcies, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has amagat aquestes coses als savis i prudents, i les has revelat als infants. Bé, Pare, perquè així ha esdevingut plaent davant teu. Totes les coses m’han estat donades pel meu Pare. I ningú no sap qui és el Fill sinó el Pare, i ningú no sap qui és el Pare sinó el Fill i aquell a qui el Fill ho vulgui revelar» (...).

Qui coneix el Pare? (la senzillesa)

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui ens preguntem qui (i com) coneix el Pare. Solament el "Fill" coneix el Pare, i tot vertader coneixement del Pare és participació en la coneixença del Fill, una revelació que és un do. Per tant, sols coneix el Pare aquell a qui el Fill li ho vulgui revelar.

Però, ¿a qui ho vol revelar el Fill? La voluntat del Fill no és arbitrària. El Fill vol implicar en la seva coneixença de Fill tots els qui el Pare vol que participin d'Ell: "Ningú no pot venir a mi si no l'atrau el Pare que m'ha enviat", diu Jesús. Però, ¿a qui atrau el Pare? No els savis i entenimentats, sinó la gent senzilla. Aquesta fou l'experiència concreta de Jesucrist: no el varen conèixer els escribes, els qui per professió s'ocupaven de Déu.

—Senyor, assistiu el meu cor per tal que jo accepti amb senzillesa la vostra Revelació, tot evitant crítiques i especulacions estèrils, fruit de la meva supèrbia.