La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimarts 5 de Quaresma

Descarregar
Text de l'Evangeli (Jn 8,21-30): En aquell temps, Jesús digué als fariseus: «Jo me'n vaig, i vosaltres em buscareu (...). Allà on jo vaig, vosaltres no hi podeu venir». Els jueus comentaven: «Per què diu: ‘Allà on jo vaig, vosaltres no hi podeu venir’? ¿És que té intenció de matar-se?» (...).

Es referia al Pare. Jesús, doncs, els digué: «Quan haureu enlairat el Fill de l'home, coneixereu que jo sóc, i que no faig res pel meu compte, sinó que dic allò que el Pare m'ha ensenyat (...)». Mentre parlava així, molts van creure en Ell.

L'anar-se'n de Jesús (sobre el martiri)

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, Jesús anuncia el seu "marxar-se", en misteriosa al•lusió al seu "martiri". Segons Joan, Jesús parlà en dues ocasions del seu "anar-se'n" on els jueus no hi podien anar (cf. 7,34ss; 8,21s). Els qui l'escoltaven provaren d'endevinar el sentit d'això. En un cas digueren: "Potser se'n deurà anar amb els qui estan dispersats entre els grecs?" (7,35). En l'altre: "¿És que té intenció de matar-se?" (8,22). En ambdues suposicions sospiten quelcom de vertader, però erren radicalment en la veritat fonamental.

El seu "anar-se'n" es un anar a la mort, no com a suïcidi, sinó transformant la seva mort violenta en la lliure entrega de la seva pròpia vida (cf. 10,18). Així és com Jesús, malgrat que no anà personalment a Grècia, ha arribat efectivament als grecs i ha manifestat el Pare al món pagà mitjançant la creu i la resurrecció.

—"Per què no puc seguir-vos ara? Donaré la meva vida per vós...". "Em seguiràs més tard": Simó Pere havia d'aprendre que el martiri no és un simple acte heroic, sinó un do gratuït de Déu.