La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dissabte 1 durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mc 2,13-17): En aquell temps, Jesús (...) veié Leví el d’Alfeu, assegut al teloni, i li diu: «Segueix-me». I aixecant-se, el seguí (...). I els escribes dels fariseus, en veure que menjava amb els pecadors i publicans, deien als seus deixebles: «Per què menja amb els publicans i pecadors?». I havent-ho sentit Jesús, diu: «No tenen necessitat de metge els qui són sans, sinó els qui estan malalts. No he vingut a cridar els justos sinó els pecadors».

L'anunci de l'Evangeli consisteix en l'oferiment de la gràcia de Déu al pecador

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, Mateu és cridat des del seu lloc de treball al seguiment de Jesús. Solament en la narració d'algunes crides s'esmenta el treball que estaven realitzant els interessats. Pere, Andreu, Jaume i Joan són cridats mentre estaven pescant; Mateu mentre recapta impostos. Es tracta d'oficis de poca importància! La crida de Jesús arriba, per tant, també a persones de nivell social baix, mentre desenvolupen el seu treball ordinari.

Mateu respon immediatament a la crida de Jesús: "I aixecant-se, el seguí". La concisió de la frase subratlla clarament la prestesa de Mateu en la resposta a la crida. Això significava per a ell abandonar-ho tot, sobretot una fot d'ingressos segura, malgrat que amb freqüència injusta i deshonrosa. Evidentment, Mateu comprengué que la familiaritat amb Jesús no el permetia continuar amb activitats desaprovades per Déu.

En aquest "aixecar-se" hom pot veure el despreniment a una situació de pecat i, alhora, l'adhesió conscient a una nova existència,m recta, en la comunió amb Jesucrist.