La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Temes Un nou temps

Temes evangeli.net

Selecciona un tema per veure els continguts.

El trànsit a un nou temps! La Divina Misericòrdia

[Descarregar document en PDF]

«Estigueu alerta, perquè a l’hora menys pensada vindrà el Fill de l’Home» (Lc 12,40). La renovació dels temps i les intervencions “extraordinàries” de la Providència en la història (“extraordinàries” segons la nostra limitada perspectiva) són un tòpic de la literatura espiritual (Ampliació: La importància de la història en la fe cristiana). La qüestió creix en intensitat quan hom detecta un enduriment generalitzat del clima moral i, alhora, un increment de convulsions de la naturalesa (la pandèmia del 2020, segurament, serà recordada durant molt de temps).

En les darreres dècades, cada cop més, s’ha intensificat dita expectació. En concret, ¿es troba el món en una situació particularment greu? I..., si el món s'allunya de Déu, ¿quin i com serà el “judici” de Déu? ¿Pot “enfadar-se” Déu? ¿Pot Déu “castigar”? I, si ho fa, ¿en quin sentit ho pot fer? ¿Com juguen, alhora, el judici de Déu i la Misericòrdia divina? ¿Què dir de les intervencions de la Verge Maria? Per què l’expectació al voltant de l’any 2000? La Humanitat, està entrant en un “nou temps”?...

Constatem la confluència de tres factors (fets) principals:

1. Enduriment del clima moral arreu del món...

2. L’Església ha entrat en un nou temps: el “Temps de la Misericòrdia”...

3. Creixent intervenció explícita de la Mare de Déu, Santa María...

La secció Temes•evangeli.net analitza aquesta qüestió (sota el títol “El trànsit a un nou temps! La Divina Misericòrdia”) seguint, però, l’estil propi d’evangeli.net: connectant els diversos aspectes amb la vida i paraula de Jesús, tirant sempre del fil de la Revelació.

Índex

 1. Qüestions sobre el temps
  1. Hi han temps i temps!
  2. Quin temps corre ara mateix?
  3. Què més ha passat? (altres coses)
   1. El món...
   2. L’Església defensa la veritat. Capítol a part: els Romans Pontífexs
   3. L’Església cerca la unitat...
   4. L’Església es prepara per a un nou temps: el Concili Vaticà II
 2. La paraula de Déu
  1. «No sabeu descobrir els signes dels temps?» (Mt 16,3)
   1. La turpitud dels cors endurits
   2. Com llegeix Jesús?
  2. El llenguatge de Déu. Algunes intuïcions per a llegir-lo...
  3. La Paraula de Déu i la Mare de Déu
 3. La Paraula de la Mare de Déu
  1. «Totes les generacions em diran benaurada» (Lc 1,48)
  2. Intervenció explícita creixent de Santa Maria
   1. Sentit d’urgència
   2. Tema a part: Garabandal i Medjugorje. Unes pinzellades...
  3. Garabandal: el rostre d’una Mare meravellosa
   1. Què veien les vidents?
   2. Què veien els observadors externs?
  4. Medjugorje: una segona oportunitat
   1. La Verge Maria ho torna a intentar!
   2. Un camí concret: les “5 pedretes” per a vèncer Goliat
 4. Advertiments, miracles i càstigs
  1. Advertiments (“avisos”)
   1. «Si no us convertiu...»
   2. Si Déu no ho impedís...
   3. «Posaré la meva llei dintre d’ells» (Jr 31,33)
  2. Miracles?
   1. «El vent bufa allà on vol» (Jn 3,8)
   2. «En sents la remor, però no saps d’on ve ni on va» (Jn 3,8)
   3. Pot Déu intervenir?
  3. Càstigs “divins”?
   1. «Deixarà el món convicte de pecat, de justícia i de condemnació» (Jn 16,8)
   2. La pregunta (ingènua): “El bon Déu, és capaç de castigar?”
  4. «Ha reclòs tots els homes en la desobediència (“sub peccato”) per tenir amb tots misericòrdia» (Rm 11,32)
 5. ¿Quan? ¿Com? ¿Què haurem de fer?
  1. “Quan” i “com” Déu vulgui!
  2. Vigileu!: la “primavera” és un esclat sobtat... Què haurem de fer?
  3. «Estigueu alerta». «Les meves paraules no passaran»