La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

  evangeli.net  

Benvolgut /da amic / amiga:

 

“Temes evangeli.net” està tractant alguns aspectes de la vida de Jesucrist en els Misteris del Rosari. Fins ara, hem tractat tres Misteris de la Llum: “El baptisme del Senyor al riu Jordà” (clica aquí); “L’Auto-revelació del Crist a les noces de Canà” (clica aquí) i “L’anunci del Regne convidant a la conversió” (1ª part: clica aquí); 2ª part: clica aquí).

 

 

***

 

Interrompem aquesta sèrie per tal d’introduir els Misteris de Goig durant l’Advent-Nadal. El 1r és “L’Anunciació”:

 

1r) «Fou enviat l’àngel Gabriel de part de Déu a (...) Maria» (Lc 1,26.27). En els Misteris de Goig la figura de la Verge Maria apareix com molt en primer pla. Nogensmenys, el protagonista sempre és Jesucrist (ampliació: clica aquí), el «Fill de Déu» (Lc 1,35), el Regne del qual —com a hereu del tron de David— no tindrà fi (cf. Lc 1,32-33). De fet, aquest misteri —“L’Anunci de l’àngel a Maria”— és, sobretot, el misteri de “L’Encarnació del Fill de Déu”. La nostra tasca és, precisament, posar-nos en el lloc de la Mare de Déu i contemplar Jesús a través dels ulls de Maria (allí on arriba Maria s’hi fa present Jesús: clica aquí).

 

2n) «Déu te guard» (Lc 1,28). La salutació inicial de l’arcàngel és del tot simptomàtica. Allò habitual entre jueus era saludar-se tot desitjant la pau: “Shalom”. Traduït literalment, sant Gabriel li digué a Maria: “Alegra’t!”, la qual cosa era més aviat típic de la cultura grega. No es tracta, però, d’una qüestió de cultures, sinó de l’Evangeli: la Bona Nova. El segell del Nou Testament és l’alegria; el segell del cristià autèntic és el goig (ampliació: clica aquí). El Crist, a la Creu, ens redimeix amb alegria, manifestada en un capteniment de pau i misericòrdia enmig del dolor més desolador. Amb tota exactitud, santa Teresa de Jesús sentencià: «Un sant trist és un trist sant».

 

3r) «Plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu» (Lc 1,28). L’alegria té la seva profunda raó de ser: la proximitat de Déu; l’Emmanuel és “el Déu-és-aquí, amb nosaltres”. Dita proximitat comporta una abundància de Gràcia —ajuda divina— com mai s’havia vist. Per això, en les noces de Canà, Jesús transformà en vi (de la major qualitat!) una quantitat immensa d’aigua. L’abundor és un altre dels signes messiànics (ampliació: clica aquí).

 

4t) «Que es compleixin en mi les teves paraules» (Lc 1,38). Déu-Fill s’encarna a través del “SÍ” de Maria (un acte de fe viscut en obediència: clica aquí; clica aquí). Heus ací el “mètode” de la Redempció: l’obediència. El Crist en la seva Creu pateix, però sobretot obeeix. A qui? A Déu-Pare! («Que no es faci la meva voluntat, sinó la teva»: Lc 22,42) (clica aquí). En el món veiem molts esforços i treballs, però no tot esforç ni tot treball salven l’home, sinó solament el que es fa amb obediència i amor a Déu. «L’obediència és el millor sacrifici» (1Sam 15,22; cf. també He 10) (ampliació: clica aquí).

 

5è) «Unida per acord matrimonial amb un home que es deia Josep i era descendent de David» (Mt 13,52). Sant Josep és —juntament amb la seva Esposa— el millor exemple d’obediència a la Voluntat de Déu (ampliació: clica aquí). De Josep no coneixem ni una sola paraula, però sí fets que no requereixen paraules: «Quan Josep es despertà, va fer el que l'àngel del Senyor li havia manat» (Mt 1,24) (la finesa de Josep per a percebre allò diví: clica aquí). Quan fou necessari —per a defensar la seva família— Josep anà al capdavant, però sense fer ombra al misteri de l’Encarnació: és Déu mateix el qui ha engendrat Jesús al ventre de Maria. «(...) Jacob va ser el pare de Josep, l'espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, l'anomenat Messies» (Mt 1,16): és a dir, sant Josep apareix només el necessari per tal d’introduir Jesús a la Casa de David i, alhora, desapareix tot el necessari per tal de no enfosquir la paternitat divina de Jesús: el seu pare és directament Déu! (ampliació: clica aquí).

 

Antoni Carol i Hostench, pvre.

(Coordinador General d’evangeli.net)

evangeli.net
"Contemplar l'Evangeli d'avui" (Evangeli + meditació)
"Master·evangeli.net" (Evangeli + teologia)
"L’Evangeli d’avui per a la família" (Evangeli d'avui + imatge + catequesis)
Si desitges SUBSCRIURE UN AMIC, clica aquí i segueix les indicacions: és molt fàcil!
pixel tracking