La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

Calendari perpetu: Pasqua

Ajuda per a l'ús del calendari litúrgic: Pasqua
Dia litúrgic
Ascensió del Senyor (A)
Ascensió del Senyor (B)
Ascensió del Senyor (C)
Setmana 1 Diumenge de Pasqua (Missa del dia)
Dilluns dins l'octava de Pasqua
Dimarts dins l'octava de Pasqua
Dimecres dins l'octava de Pasqua
Dijous dins l'octava de Pasqua
Divendres dins l'octava de Pasqua
Dissabte dins l'octava de Pasqua
Setmana 2 Diumenge 2 de Pasqua
Dilluns 2 de Pasqua
Dimarts 2 de Pasqua
Dimecres 2 de Pasqua
Dijous 2 de Pasqua
Divendres 2 de Pasqua
Dissabte 2 de Pasqua
Setmana 3 Diumenge 3 (A) de Pasqua
Diumenge 3 (B) de Pasqua
Diumenge III (C) de Pasqua
Dilluns 3 de Pasqua
Dimarts 3 de Pasqua
Dimecres 3 de Pasqua
Dijous 3 de Pasqua
Divendres 3 de Pasqua
Dissabte 3 de Pasqua
Setmana 4 Diumenge 4 (A) de Pasqua
Diumenge 4 (B) de Pasqua
Diumenge IV (C) de Pasqua
Dilluns IV (A) de Pasqua
Dilluns 4 (B i C) de Pasqua
Dimarts 4 de Pasqua
Dimecres 4 de Pasqua
Dijous 4 de Pasqua
Divendres 4 de Pasqua
Dissabte 4 de Pasqua
Setmana 5 Diumenge 5 (A) de Pasqua
Diumenge 5 (B) de Pasqua
Diumenge V (C) de Pasqua
Dilluns 5 de Pasqua
Dimarts 5 de Pasqua
Dimecres 5 de Pasqua
Dijous 5 de Pasqua
Divendres 5 de Pasqua
Dissabte 5 de Pasqua
Setmana 6 Diumenge 6 (A) de Pasqua
Diumenge 6 (B) de Pasqua
Diumenge VI (C) dePasqua
Dilluns 6 de Pasqua
Dimarts 6 de Pasqua
Dimecres 6 de Pasqua
Dijous 6 de Pasqua
Divendres 6 de Pasqua
Dissabte 6 de Pasqua
Setmana 7 Diumenge VII (A) de Pasqua
Diumenge VII (B) de Pasqua
Diumenge 7 (C) de Pasqua
Dilluns 7 de Pasqua
Dimarts 7 de Pasqua
Dimecres 7 de Pasqua
Dijous 7 de Pasqua
Divendres 7 de Pasqua
Dissabte 7 de Pasqua
Pentecosta (Missa de la vigília)
Diumenge de Pentecosta

Ajuda per a l'ús del calendari litúrgic: Pasqua

  • El temps de Pasqua comença amb el Diumenge de Resurrecció, immediatament després del Dissabte Sant.
  • El Diumenge de Resurrecció —juntament amb el Nadal— és la festa més gran de l'any litúrgic. El text evangèlic que es proclama depèn de la missa que se celebri: o bé en la Vigília de la Pasqua (amb els seus tres cicles A, B i C), o bé en la Missa del Dia. El nostre servei envia als seus subscriptors una d'aquestes alternatives (o de la Vigília en el cicle vigent, o de la Missa del Dia).
  • Aquest Diumenge solemníssim obre pas a la Setmana de l'Octava de Pasqua. Des del punt de vista litúrgic, durant aquesta setmana se segueix celebrant la resurrecció del Senyor. Són dies litúrgics no desplaçables.
  • La solemnitat de l'Ascensió del Senyor (amb el seu triple cicle A, B i C) se celebra el Dijous de la 5ª setmana de Pasqua. Nogensmenys, en moltes diòcesis, aquesta celebració es trasllada al Diumenge següent (tot resultant impedit el Diumenge de la 7ª Setmana). Aquest és el criteri que segueix Contemplar l'Evangeli d'avui en el enviament del servei als seus subscriptors.
  • El Temps de Pasqua acaba amb la solemnitat de Pentecosta. Aquí hi ha dues possibilitats de text evangèlic, segons se celebri la Missa de la Vigília o la del Dia. Contemplar l'Evangeli d'avui, en els seus enviaments, alterna cada any un i altre text.
  • Finida la Pasqua, es recupera el Temps Ordinari. El dia següent de la Pentecosta és el Dilluns de la 7ª, 8ª, 9ª o 10ª setmana del Temps Ordinari (per a cada any, cf. Taula General).